SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
incineration

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.
Opis: Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.
Kapacita:  3 500 kg/deň
Tepelný výkon:1 450 kW
Čistenie spalín:Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).
Dodávateľ technológie AMS: ECM Systems, s.r.o.
Koncepcia AMS: AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.

ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 123.08.2019 14:30:00----
CO mg/m3nr 40.25623.08.2019 14:30:0010010%
NOx mg/m3nr 140.76123.08.2019 14:30:0040020%
SO2 mg/m3nr 51.89523.08.2019 14:30:0020020%
TZL mg/m3nr 023.08.2019 14:30:003030%
TOC mg/m3nr 023.08.2019 14:30:002030%
HCl mg/m3nr 4.22523.08.2019 14:30:006040%
prietok m3/h ns 3044.81723.08.2019 14:30:00----
O2 % 9.21523.08.2019 14:30:00----
Teplota °C 108.23923.08.2019 14:30:00----
Tlak kPa 95.94423.08.2019 14:30:00----
reaktor_tepl °C 1136.57923.08.2019 14:30:00----

Mesačný report
Ročný report