SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.

Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.

Kapacita:

3 500 kg/deň

Tepelný výkon:

1450 kW

Čistenie spalín:

Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).

Dodávyteľ technológie AMS:

ECM Systems s.r.o.

Koncepcia AMS:

AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.


ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 120.04.2024 16:30:00----
CO mg/m3nr 3.50720.04.2024 16:30:0010010%
NOx mg/m3nr 62.23820.04.2024 16:30:0040020%
SO2 mg/m3nr 0.23120.04.2024 16:30:0020020%
TZL mg/m3nr 5.47420.04.2024 16:30:003030%
TOC mg/m3nr 0.03420.04.2024 16:30:002030%
HCl mg/m3nr 4.01220.04.2024 16:30:006040%
prietok m3/h ns 4043.44820.04.2024 16:30:00----
O2 % 16.18120.04.2024 16:30:00----
Teplota °C 105.27220.04.2024 16:30:00----
Tlak kPa 93.66920.04.2024 16:30:00----
reaktor_tepl °C 904.93220.04.2024 16:30:00----
Mesačný report:

Ročný report: