SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
incineration

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.
Opis: Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.
Kapacita:  3 500 kg/deň
Tepelný výkon:1 450 kW
Čistenie spalín:Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).
Dodávateľ technológie AMS: ECM Systems, s.r.o.
Koncepcia AMS: AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.

ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 116.04.2021 12:00:00----
CO mg/m3nr 11.80416.04.2021 12:00:0010010%
NOx mg/m3nr 138.7916.04.2021 12:00:0040020%
SO2 mg/m3nr 9.95116.04.2021 12:00:0020020%
TZL mg/m3nr 016.04.2021 12:00:003030%
TOC mg/m3nr 0.15616.04.2021 12:00:002030%
HCl mg/m3nr 1.67116.04.2021 12:00:006040%
prietok m3/h ns 2983.20116.04.2021 12:00:00----
O2 % 12.06116.04.2021 12:00:00----
Teplota °C 109.22616.04.2021 12:00:00----
Tlak kPa 89.87416.04.2021 12:00:00----
reaktor_tepl °C 1089.20416.04.2021 12:00:00----

Mesačný report
Ročný report