SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.

Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.

Kapacita:

3 500 kg/deň

Tepelný výkon:

1450 kW

Čistenie spalín:

Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).

Dodávyteľ technológie AMS:

ECM Systems s.r.o.

Koncepcia AMS:

AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.


ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 130.05.2023 12:00:00----
CO mg/m3nr 19.05230.05.2023 12:00:0010010%
NOx mg/m3nr 110.50730.05.2023 12:00:0040020%
SO2 mg/m3nr 15.51830.05.2023 12:00:0020020%
TZL mg/m3nr 030.05.2023 12:00:003030%
TOC mg/m3nr 0.4430.05.2023 12:00:002030%
HCl mg/m3nr 1.51830.05.2023 12:00:006040%
prietok m3/h ns 3019.09830.05.2023 12:00:00----
O2 % 13.29730.05.2023 12:00:00----
Teplota °C 105.41730.05.2023 12:00:00----
Tlak kPa 89.87630.05.2023 12:00:00----
reaktor_tepl °C 975.12930.05.2023 12:00:00----
Mesačný report:

Ročný report: