SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
incineration

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.
Opis: Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.
Kapacita:  3 500 kg/deň
Tepelný výkon:1 450 kW
Čistenie spalín:Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).
Dodávateľ technológie AMS: ECM Systems, s.r.o.
Koncepcia AMS: AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.

ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 126.03.2019 08:30:00----
CO mg/m3nr 73.65626.03.2019 08:30:0010010%
NOx mg/m3nr 113.64426.03.2019 08:30:0040020%
SO2 mg/m3nr 6.94926.03.2019 08:30:0020020%
TZL mg/m3nr 0.63726.03.2019 08:30:003030%
TOC mg/m3nr 026.03.2019 08:30:002030%
HCl mg/m3nr 0.69626.03.2019 08:30:006040%
prietok m3/h ns 3705.2526.03.2019 08:30:00----
O2 % 11.1326.03.2019 08:30:00----
Teplota °C 102.28626.03.2019 08:30:00----
Tlak kPa 96.06726.03.2019 08:30:00----
reaktor_tepl °C 949.55826.03.2019 08:30:00----

Mesačný report
Ročný report