SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.

Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.

Kapacita:

3 500 kg/deň

Tepelný výkon:

1450 kW

Čistenie spalín:

Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).

Dodávyteľ technológie AMS:

ECM Systems s.r.o.

Koncepcia AMS:

AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.


ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 101.12.2021 18:30:00----
CO mg/m3nr 44.66301.12.2021 18:30:0010010%
NOx mg/m3nr 146.54101.12.2021 18:30:0040020%
SO2 mg/m3nr 6.94601.12.2021 18:30:0020020%
TZL mg/m3nr 001.12.2021 18:30:003030%
TOC mg/m3nr 1.68601.12.2021 18:30:002030%
HCl mg/m3nr 2.06601.12.2021 18:30:006040%
prietok m3/h ns 3564.29201.12.2021 18:30:00----
O2 % 11.79601.12.2021 18:30:00----
Teplota °C 100.22901.12.2021 18:30:00----
Tlak kPa 93.08701.12.2021 18:30:00----
reaktor_tepl °C 1041.75401.12.2021 18:30:00----
Mesačný report:

Ročný report: