SPAĽOVŇA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
incineration

Prevádzkovateľ: ARCHIV SB, s.r.o.
Opis: Spaľovacia pyrolýzna linka zaisťujúca termické využitie nemocničných odpadov a iných odpadov dvojstupňovým pyrolýznym spaľovaním a následným trojstupňovým čístením spalín. Teplo získané spaľovacím procesom sa využíva k výrobe horúcej vody v teplovodnom výmeníku.
Kapacita:  3 500 kg/deň
Tepelný výkon:1 450 kW
Čistenie spalín:Dvojstupňová absorpčná práčka s predradeným stupňom čistenia suchým komorovým filtrom s automatickou prietočnou neutralizáciou (technológia bez odpadových vôd).
Dodávateľ technológie AMS: ECM Systems, s.r.o.
Koncepcia AMS: AMS meria jednotlivé znečisťujúce zložky kontinuálne, jednotlivé parametre sa vyhodnocujú a archivujú podľa požiadaviek platnej legislatívy.

ParameterJednotkyHodnotaDátum a ČasLimitTolerancia
chod 117.11.2018 13:00:00----
CO mg/m3nr 73.44717.11.2018 13:00:0010010%
NOx mg/m3nr 152.82817.11.2018 13:00:0040020%
SO2 mg/m3nr 11.88117.11.2018 13:00:0020020%
TZL mg/m3nr 017.11.2018 13:00:003030%
TOC mg/m3nr 017.11.2018 13:00:002030%
HCl mg/m3nr 1.75617.11.2018 13:00:006040%
prietok m3/h ns 2971.43517.11.2018 13:00:00----
O2 % 11.25517.11.2018 13:00:00----
Teplota °C 101.87317.11.2018 13:00:00----
Tlak kPa 97.117.11.2018 13:00:00----
reaktor_tepl °C 1056.19217.11.2018 13:00:00----

Mesačný report
Ročný report